Сертификати

Квалитетот на услугата и задоволството на нашите клиенти и деловни партнери се врвен приоритет на ТОКСИ-ВЕТ дооел Скопје.

Со цел зголемување на квалитетот и грижата за корисниците на нашите услуги пристапивме кон имплементирање на системите ИСО9001-2015 и ИСО14001-2015.

МИСИЈА: Давања на услуги со кои корисникот ќе има побезгрижен живот, побезбеден бизнис и сигурен партнер во контролата и заштитата од штетници и хигиената и безбедноста на храната

ВИЗИЈА: Со секојдневно подобрување на услугата и пристапот кон корисниците до постанување лидер во индустријата за контрола и заштита од штетници и безбедноста и хигиената на храната

 

Политика за квалитет и околина
Политика за квалитет и околина
ИСО 9001
ИСО 9001
ИСО 14001
ИСО 14001