За Нас

ТОКСИ-ВЕТ : БИДЕЈЌИ ИМАШ ПРОБЛЕМ СО ИНСЕКТИ ИЛИ ГЛОДАРИ

Глувци, стаорци, лебарки, мравки, бубашваби и други непријатни и иритирачки неканети гости за нас не претставуваат проблем. Ние од 2012 година за вашиот спокој истите ги решаваме без мака.

Наша главна дејност е Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација како и ДДД делот во Системите за безбедност и квалитет на храна (HACCP , HALAL , BRC, GMP и други).

Нашиот опсег на работа се протега од домаќинства па се до големи и комплексни индустриски капацитети.

Работиме во согласност сo Законот за Заштита на Населението од Заразни Болести и поседуваме одобрение за дезинфекција, дезинсекција и дератизација од Министерството за Здравство на Република Македонија.

Сигурно си тука бидејки имаш проблем со некој инсекти или глодар, ако сакаш совет, понуда и комплетно решение за твојот проблем. Контактирај не.